МИЛЕТЕ ЋУРЧИЋА 8, ЧАЧАК

+ 381-32-327-927, +381-32-325-126

Клијенти које заступамо


"Atenic Commrec" д.о.о. из Чачака,
"Alfaco inženjering" д.о.о. Чачака,
"Анфибија" д.о.о. ,
"Azovimpex limited company" Укирајина,
"Bofrut" д.о.о. Љубљана,
"Cini" с.з.п. Пољска,
"Elit-inox" Чачак,
"ILOV" Загреб
"ISD Corporation of Donbas" Украјина,
"Конзулат Републике Србије у Катовицама" Пољска,
"KBC banka" а.д. Београд,
"Милениум" д.о.о. Чачак,
"Олимпија" д.о.о. Чачак,
"Потисје" а.д. Кањижа,
"Терра тим" д.о.о. Чачак,
"Тора" д.о.о. Чачак,
"Унипромет" д.о.о. из Чачака,...
Поред наведених клијената заступамо и велики број других правних и физичких лица

Цитат


"Iustitia omnium est domina et regina virtutum"

"Правичност је господарица и краљица свих врлина"

Контакт


  • www.advaleksic.rs
  • адреса: Милете Ћурчића 8, Чачак
  • телефон:+381-32-327-927
  • факс: +381-32-325-126
  • е-пошта: office@advaleksic.rs
© Copyright 2013 law office Aleksić, all rights reserved
Designed: momchillout